Meie privaatsuspoliitika

Oma klientide privaatsusandmete hoidmine on meile väga oluline ja me järgime oma kliendiandmete töötlemisel kõiki Eestis kehtivaid õigusakte.

Kes me oleme

Meie veebiaadress on: https://flyingsnowflake.com.

Andmete kogumine ja kasutamine

Meie klientideks on üldjuhul füüsilised isikud ning me kogume ja töötleme nende isikuandmeid järgmistes andmekategooriates tõukoera kutsika ostu-müügi lepingu sõlmimisel: nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja kontaktaadress. Andmed pärinevad üldjuhul otse lepingu pooleks olevalt füüsiliselt isikult. Töötleme nimetatud isikuandmeid üksnes tõukoera kutsika ostu-müügi lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Jagame oma kliendiandmeid ainult lepingust ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Näiteks jagame oma kliendiandmeid Eesti Kennelliiduga, et märkida klient Eesti Kennelliidu tõuregistris müüdud tõukoera omanikuks.

Töötleme oma klientide andmeid käesoleval ajal üksnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna sees.

Kliendiandmeid töödeldakse eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt nii kauaks ja sellises mahus kui see on kliendilepingute täitmiseks vajalik.

Andmete kaitse ja turvalisus

Rakendame asjakohaseid turvameetmeid, kaitsmaks kliendiandmete privaatsust, tagades andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, samuti volitamata juurdepääsu ja avalikustamise.

Kõigi meie privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil airi.aunbaum@gmail.com.

Scroll to Top